Meeuse gaat uit van de klassieke vindplaats van Lauria cylindracea (Da Costa, 1778) te Domburg achter het Badhotel (Van Berk, 1932) en acht het onwaarschijnlijk dat dit een rest-areaal is van een groter verspreidingsgebied. Transport door vogels of zoogdieren lijkt hem ook onwaarschijnlijk en dus valt hij terug op de tros of bagage en modderige schoenen van Britse legerafdelingen, die herhaaldelijk in de 17de en 18de eeuw tot in de Napoleontische tijd in Europa gestreden zouden hebben. Maar... Europa is Walcheren niet en eeuwen van herhaalde invasies hebben we hier vóór de Napoleontische tijd niet gehad. Voor hun strijdperk met Napoleon kozen de Britten Waterloo en niet de modderige zeegaten en drassige eilandjes van Zeeland. Ontschepingen bij Domburg vonden dus niet plaats.