Even een korte reactie op de boekbespreking van de heer R.G. MOOLENBEEK in rand aangehaald, meer bepaald de passage: ”Doelmatig en vooruitstrevend is het feit dat de auteurs consequent alfabetisch zijn weergegeven ongeacht het gebruik van voorvoegsels. De Wilde dus onder de D en Van Goethem onder de V. Helaas is dat echter bij enkele Nederlanders (bijv. Van Peursen en De Winter) mis gegaan.”