Fossiele overblijfselen van landbewonende mollusken zijn zeldzaam. Huisjes, die aan het oppervlak blijven liggen zijn na enkele maanden zeer broos en na circa een jaar geheel verdwenen. Het milieu waarin de dieren gewoonlijk leven doet dergelijke fossielen dus niet gemakkelijk ontstaan omdat aan de belangrijkste voorwaarden, snelle bedekking en volledige onttrekking van zuurstof, meestal niet wordt voldaan.