Mass collecting is een methodiek in de taxonomie en ecologie die is ingegeven door de gedachte dat een grote steekproef uit een populatie een beter beeld geeft van de variabiliteit binnen die populatie als geheel, dan een kleine bemonstering. Inderdaad kan men zo ook schaarsere vormen opsporen. Zo’n grootschalige bemonstering moet uiteraard ook zinvol zijn, d.w.z. het resultaat dient genoegzaam informatief te zijn. Een goed voorbeeld is Cepaea, waarvan de individuen huisjes van verscheidene kleurtypen en/of banderingen bezitten, waardoor populaties kunnen worden vergeleken. Vooral in Engeland is hierover onderzoek gedaan in verband met predatie en selectie van bepaalde vormen door lijsters.