Op 23 augustus 1998 werd bij de Zeelandbrug in de Oosterschelde een exemplaar van de Wijde mantel Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758) levend op de zeebodem aangetroffen, op een diepte van 17 m. Tot zeer recent werden verschillende exemplaren, verspreid door de Oosterschelde levend door duikers waargenomen (tabel 1 & fig. 1), zie ook Faasse & Holsteijn (1999).