Recent werden in het Cb een tweetal overzichten van mariene schelpen van Cyprus gegeven (Lever, 1999: 2-4; Veldhuis, 1999: 5-12). Juist omdat in één van deze twee artikelen (Lever, 1999) wat dieper ingegaan werd op de daar voorkomende Strombussoort, is het wellicht aardig om er hier iets meer over te noteren.