Bij het excursieverslag over de Millingerwaard (Bij de Vaate, A, 1999. Mollusken verzamelen in de Boven-Rijn en de Millingerwaard. Corresp.-blad Ned. Malac. Ver., 308: 50-52) is helaas tabel 4, een lijst met verzamelde soorten, weggevallen. Excuses daarvoor! Hierbij is de tabel alsnog afgedrukt (hier en daar meteen aangevuld met de inmiddels beschikbare eigen gegevens van uw hoofdredacteur.