Zoals reeds eerder in het Cb aangekondigd zal op zaterdag 16 oktober 1999 de NMV-excursie achter de Hondbossche Zeewering plaats vinden. Hier is een woord van dank op zijn plaats. De heer Van der Hammen van de provincie Noord Holland heeft gegevens geleverd over het te onderzoeken gebied. Dankzij de mede-werking van de heren Klomp en Van Dijk van Natuurmonumenten is het mogelijk om het Vogelreservaat De Putten op mollusken te onderzoeken. Eén van beide heren zal ons tijdens de excursie in het vogelreservaat begeleiden. Voor leden van Natuurmonumenten is deelname gratis, niet-leden betalen ƒ 5 .