heeft aangetroffen. De exacte data en lokaties voor de overige excursies zijn nog niet bekend, maar treft u tijdig in het Cb aan. Voor de excursie naar het IJssel- en Markermeer is slechts beperkte deelname mogelijk, omdat gebruik wordt gemaakt van een vaartuig van Rijkswaterstaat. Deelname aan deze excursie in volgorde van aanmelding. Evenals vorig jaar ligt het accent van de excursies in de tweede helft van het jaar, met uitzondering van de excursie op 13 mei a.s. Dan neemt Bob Bruins ons mee naar plaatsen waar hij in 1999 de zoetwaterslak