De Nederlandse Malacologische Vereniging stelt zich ten doel de beoefening, bevordering en verbreiding van de malacologie, met al hetgeen daarmee samenhangt en verband houdt. Veldwerk is de basis van systematisch onderzoek aan mollusken, maar ook voor ecologie, biodiversiteitsstudies, ecologische basisstudies/impact studies, enz. Het bestuderen van en het bewaren en beschermen van molluskenfaunas in het bijzonder en flora en fauna in het algemeen komen regelmatig met elkaar in conflict. Daarom heeft de ledenvergadering besloten een gedragscode op te stellen die als leidraad zou kunnen dienen zowel tijdens de aktiviteiten van de vereniging als geheel als tijdens de aktiviteiten van individuele leden.