Op het gevaar af een open deur nog wat verder te openen... als leden niet reageren op dringende oproepen van het bestuur komt er een moment waarop de deur dichtgaat. Dat klinkt misschien dramatisch, maar op dit moment hebben we het gevoel dat de respons wel erg gering is. Verzoeken om medewerking qua lezingen voor de voorjaarsvergadering hebben niets opgeleverd. We hebben overwogen om het middagprogramma dan ook maar gewoon te schrappen. Op het laatste moment hebben twee mensen echter – desgevraagd – toch nog hun medewerking toegezegd en kunnen we het lezingenprogramma door laten gaan. Maar u begrijpt dat we een tikje moedeloos worden...