De redactie van het Cb heeft mij gevraagd of ik wilde reageren op de voorgaande reactie van de heer Fraissinet op mijn boekbespreking van ‘A Conchological Iconography’ zoals gepubliceerd in Spirula 46 (4) (Kronenberg, 1999b). Eigenlijk ben ik van mening dat de reactie van de heer Fraissinet aan Spirula aangeboden had moeten worden, omdat niet alle leden van de NMV ook een abonnement op Vita Marina (en daarmee ook Spirula) hebben, en op deze wijze de discussie min of meer over de hoofden van de lezers van het Cb gevoerd wordt, en het wellicht op een welles-nietes spelletje gaat lijken. Toch wil ik aan het verzoek van de redactie voldoen. Het reageren op het stukje van de heer Fraissinet wordt echter enigszins bemoeilijkt door het dualistische karakter van zijn stukje: enerzijds een boekbespreking, anderzijds een meer polemisch stukje waaruit hij zijn onvrede laat blijken met de onvrede die ik over de Conchological Iconography toonde in mijn bespreking. Ik zal mij trachten te beperken tot de kritiek op mijn bespreking.