Bij het in een voorgaand Cb (De Winter, 2000) vermelde voorkomen van Lauria in de buurt van Wageningen plaats ik een tweetal kanttekeningen: 1. Het is verre van denkbeeldig, dat Lauria met een van elders ontvangen zending planten is meegekomen, want enkele jaren geleden trof ik in de Amsterdamse Hortus Botanicus in een van elders ontvangen zending van planten in potten een aantal exemplaren van Zonitoides arboreus (die overigens niet is ingeburgerd) aan. De herkomst van die zending was helaas niet meer te achterhalen. 2. Er werd in Wageningen en omgeving geen Lauria op muren aangetroffen, maar elders, met name in Frankrijk, komt deze soort vrij geregeld voor op met varens en/of hogere planten begroeide muren (zie hieronder).