In dit nummer van Spirula willen wij als Excursiecommissie onze ideeën over mogelijke excursies in 2002 aangeven. Daarnaast willen wij in 2002 ook proberen te bepalen of een meerdaagse excursie naar Texel op voldoende deelnemers kan rekenen. Deze excursie zal dan in 2003 gaan plaatsvinden.