In dit nummer van Spirula willen wij als Excursiecommissie al een vooraankondiging geven over mogelijke excursies in 2003. De exacte data worden begin 2003 bekend gemaakt.