In deze rubriek beperken we ons tot de zegels waarop weekdieren of schelpen het hoofdmotief vormen. Schelpsymbolen, schelpen op wapenschilden, als haardecoratie, schelpen die te gestyleerd zijn om herkend te worden en dergelijke, worden niet opgenomen.