Excursie Oostvaardersplassen o.lv. Antje van Sloten en Peter Jansen met veel deelnemers onder barre weersomstandigheden. Het was de moeite waard met waarnemingen van soorten als de zeeearend, nonnetjes, pijlstaarten, krakeenden, fuut, kramsvogels, zilverreiger, de grote bonte, plevieren en de kemphaan.

, , , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Lies Lit, van de. (2014). Excursie Oostvaarderplassen 10 nov. 2013 (verslag). De Korhaan, 001, 13–13.

Additional Files
CCI28012016_0015.jpg , 1mb
601723.jpg Cover Image , 15kb