Voor Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken was de goudvink in 20013 de vogel van het jaar. Dat hield in dat er in elk nummer van De Korhaan aandacht voor deze opvallende vogel was en dat waarnemingen doorgegeven konden worden Januari spande de kroon met 53 meldingen. Later werd dat minder, ook door gebladerte aan de bomen. De goudvink kwam goed gespreid in ons hele werkgebied voor. Ook werd het foerageergedrag soms genoteerd. Met het snoepen aan de knoppen van de prunus zal wel niet iedereen blij zijn geweest.

, , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Dick A. Jonkers, & Juun Boer, de. (2014). Een jaar lang goudvinken. De Korhaan, 38(001), 17–20.