Omdat de oude locatie opgeheven was, heeft het ringstation tijdelijk haar plek gevonden bij jachthaven 't Raboes, aan de monding van de Eem. Het aantal vast voorkomende vogels op die plek is tamelijk beperkt, maar bij de in het net gevangen doortrekkers zaten verrassende soorten. Voorbeelden: een bruine boszanger (19-10-13), zeldzaam in het binnenland. De porseleinhoen en de waterral zijn zo laat in het seizoen ook schaars. Maar liefst 7 ex. van de ijsvogel!

, , , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Rudy Schippers. (2014). Vogelringstation Het Gooi, 4e periode 2013. De Korhaan, 38(001), 21–23.