Spechten richten veel schade aan op zoek naar een klankbord voor hun snavelgeroffel. Voorbeelden: nestkasten, tv-masten, masten van schepen, waterleidingbuizen en zelfs raketten op Cape Canaveral! Bij schade aan de houten betimmering van een villa in Laren werd de oplossing gezocht in afleiding d.m.v. het ophangen van een oud, gammel nestkastje en verdrijven met onaangename lucht: nadat de schade hersteld was, werd deze ingesmeerd met carbolineum. Vinden spechten vies!