Bij de wintervogeltelling loopt de auteur over het modderige pad langs het Eemmeer. Plots landt er een havik op de telescoop, die boven het riet uitstak. Geschrokken tuimelt deze op de grond, waarna deze illustreert zijn verhaal met foto's van het gebeuren, anders zou niemand hem geloven.

, ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Frank Weijer, van de. (2014). Het handige havikenboek. De Korhaan, 38(001), 28–29.