Onder de kop 'Een duik in de tijdschriften', wordt één artikel uitgebreid besproken. In dit geval was dat het themanummer van Het Vogeljaar over de huiszwaluw. De afhankelijkheid van het weer en van insecten maakt dat de huiszwaluw het moeilijk heeft. De monocultuur in de landbouw beneemt de huiszwaluw zijn voedsel. Niet voor niets een rode lijstersoort.