Veel vogels zijn diensbaar geweest voor de mensen. Denk aan kaanaries, die mee de mijn ingingen om te waarschuwen voor giftige gassen. Duiven fungeren al eeuwen als boodschapper, maar ook als fotograaf vanuit de lucht. Vogels met geolocators geven informatie over trekroutes, slaapplaatsen en foerageergedrag.


Additional Files
CCI18022016_0002.jpg , 1mb
602800.jpg Cover Image , 21kb