We zijn aan de slag gegaan met vormgeving met Lex Maat als adviseur. Hij raadt lettertype Myriad aan. Alle Korhanen en rapporten worden gedigitaliseerd Rubriek 'Wat zien ik?' zoekt nieuwe contibuanten


Additional Files
CCI18022016_0001.jpg , 1mb
602810.jpg Cover Image , 23kb