Sinds 20 jaar werkt de heer Bieshaar samen met de boeren om bescherming van de weidevogels tot stand te brengen. Voor de 38 boeren die meewerken aan 'agrarisch natuurbeheer' is er een vergoeding. Ze moeten dan plas-dras plekken creëren, meedoen aan mozaiëkmaaien en daadwerkelijk nestbescherming in hun weiland toestaan.

, , , , , , , , , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Carla van Lingen. (2014). Interview met Gert Bieshaar. De Korhaan, 048(002), 77–78.