Sinds 20 jaar werkt de heer Bieshaar samen met de boeren om bescherming van de weidevogels tot stand te brengen. Voor de 38 boeren die meewerken aan 'agrarisch natuurbeheer' is er een vergoeding. Ze moeten dan plas-dras plekken creëren, meedoen aan mozaiëkmaaien en daadwerkelijk nestbescherming in hun weiland toestaan.

weidevogels, jeugd met 'pas op voor de nestjes', beschermen van weidevogels, markeren met stokje, 9 soorten weidevogels, mozaiekmaaien, plas-dras plekken, vergoeding voor boeren die meewerken aan agrarisch natuurbeheer, Ark en Eemlandschap, 38 boeren die meedoen, plankjes onder de brug voor de gierzwaluwen
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Carla van Lingen. (2014). Interview met Gert Bieshaar. De Korhaan, 048(002), 77–78.