Bep Dwars was sinds 1971, dus meer dan 40 jaar algemeen bestuurslid en als zodanig een steunpilaar binnen de vereniging. Voor het vele werk kreeg Bep een erepenning en was zij erelid. Bep bewaarde niet alleen alle notulen en tijdschriften, ze fungeerde ook als het geweten binnen het bestuur.


Additional Files
KORH48-3-91.jpg , 1mb
603484.jpg Cover Image , 20kb