Verluchtigd met grafieken toont de auteur de toename van de 'graseters' sinds 1973 aan. Dit wordt uitgesplitst per deelgebied en toegespitst op een aantal specifieke soorten: grauwe gans, knobbelzwaan, kolgans, kleine zwaan en brandgans.

, , , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Jan Mooij. (2014). Graseters in de westelijke Eempolders in de periode oktober tot en met december. De Korhaan, 048, 95–97.