De tussenstand is op 15 juni 587 waarnemingen. Gelijkmatige verspreiding met nadruk op de stedelijke gebieden. Doortrek viel uit de rapporten van de trektelposten niet op te maken. Dat komt omdat ze in kleine groepjes met stille trom vertrekken. Van de opmerkingen over gedrag maakten veel waarnemers melding van roepende, of foeragerende gaaien.

, , , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Dick Jonkers, & Fred van Klaveren. (2014). Gaai, vogle van het jaar 2014. De Korhaan, 048, 98–101.