De auteur bedankt de Vogelwerkgroep voor haar geldelijke bijdrage, waarmee een door de wind aangedreven waterwielpomp geplaatst kon worden aan de Noord Ervenweg. Het plas-dras gebied dat zo ontstond trek o.a. broedende kluten aan.


Additional Files
KORH48-3-101.jpg , 2mb
603491.jpg Cover Image , 20kb