De schipper van zeiltjalk De Lis had leden van de Vogelwerkgroep uitgenodigd voor avondlijk tochtje over het IJmeer. Een unieke ervaring op zomaar een zondagavond. De deelnemers zagen, behalve de Groene Draeck, tientallen krooneenden en zwartkopmeeuwen.

, , , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Wobbe Kijlstra. (2014). Zomaar een zondagavond op het IJmeer. De Korhaan, 048(003), 110–110.

Additional Files
KORH2014-3-110.jpg , 1mb
603493.jpg Cover Image , 20kb