Kort voor zijn 73e verjaardag overleed op 6 mei 2014 Helmoet Vos. Een aimabel iemand met veel kennis van natuur, fotografie en computers.


Additional Files
KORH48-4-132.jpg , 1mb
604386.jpg Cover Image , 15kb