De wachters van het fort: daarmee worden de nestelende boerenzwaluwen bedoeld. Bijzonder dat in een nest een steenuilenveer gevonden wordt. Mogelijk van een paar uit Ransdorp.


Additional Files
KORH48-4-145.jpg , 1mb
604438.jpg Cover Image , 15kb