De auteur controleert in het bosgebied zuidelijk van Hilversum drie haviksnesten samen met Han Westendorp. Op het werk blijkt ook nog een buizerd voor het raam te broeden. Het is intensief om dit vanaf eind februari tot in juni te volgen, maar zeer de moeite waard, zeker met zo'n broedresultaat.

, , , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Wobbe Kijlstra. (2014). Dagboek van twee nestbewakers. De Korhaan, 048(004), 149–150.