Na waarnemingen op verschillende plekken in de Eempolders in het najaar van 2013, werd nestindicerend gedrag waargenomen in een veld bij het oude stoomgemaal. Uilen en nesten zijn tussen het gras moeilijk op te sporen. Verder algemene kenmerken en uitrusting voor het opsporen van prooi in de schemering bij de velduil

, , , , , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Ger-Jan van Loenen. (2014). Na bijna 40 jaar weer broedgevallen van de velduil in de Eempolder. De Korhaan, 048(005), 164–167.