Op het jaarlijkse uitje van de excursieleiders werd natuurervaring en opdoen van kennis verenigd. Met lokale gidsen werd bij het Balgzand de zandbodem onderzocht op stapelvoedsel voor de wadvogels. Ook werd het jaarplan 2015 voor excursies besproken.


Additional Files
KORH48-5-177.jpg , 1mb
604570.jpg Cover Image , 16kb