Huiszwaluwen op een lijn. Er komt er nog een aangevlogen, die dringt zich natuurlijk precies op de plek waar al een ander exemplaar zat. Dringen en concurrentie vindt voortdurend plaats tussen vogels onderling. Maar de meest dominante plaatsbepaler is toch wel de mens door nestgelegenheid en voer aan te bieden aan de soorten die hij graag mag.