Op een mooie, warme novemberdag gaan 20 deelnemers via de Pampushaven met duizenden kuifeenden en mogelijk nog wat andere soorten ertussen, door naar de Oostvaardersplassen. Alle soorten die op het ambitieuze wensenlijstje staan worden waargenomen, soms wel op behoorlijke afstand (zeearend, klapekster)

, , , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Poul Hulzing. (2015). Excursie Oostvaardersplassen. De Korhaan, 049(001), 32–33.