Is er belangstelling voor het tekenen en schilderen van vogels. Schetsen met behulp van de telescoop, of van foto's op de laptop. Oefenen in het geconcentreerd kijken met ook voor het grote geheel en de details. Spreekt het je aan?


Additional Files
KORH_15-1pag33.jpg , 1mb
604993.jpg Cover Image , 21kb