Als we de topografi sche kaart van Ierland bekijken, zien we dat bergachtige streken grotendeels in kustgebieden liggen. Op een geologische kaart van Ierland zien we dat die zijn samengesteld uit verschillende steensoorten zoals graniet in het oosten, oude gneis en schist in het noordwesten en geplooide Devonische zandsteen in het zuiden. De vlakke topografie van het platteland (het grootste deel van Midden-Ierland) komt voort uit de onderliggende kalksteen uit het Onder-Carboon. Hier en daar duiken oude Paleozoïsche zandsteen en schalies door de kalksteenbedekking op, terwijl in sommige kustgebieden, zoals in de graafschappen (counties, afgekort tot Co.) Dublin, Sligo en Clare juist de kalksteen aan het oppervlak komt. In Co. Clare staat dit kalksteengebied bekend als the Burren, afgeleid van het Ierse ‘Boireann’ (lett. ‘rotsige plaats’). Het is een klassiek karstgebied met een ongewone combinatie van alpiene en arctische fl ora.

, , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P.N. Wyse Jackson. (2015). Kalksteen uit Ierland. Gea, 48(4), 23–29.