Rode Lijsten worden opgesteld om te signaleren hoe het gaat met een bepaalde soortgroep: welke soorten zijn verdwenen of bedreigd en welke niet? Bedreigde soorten vragen extra aandacht van beleid en beheer, zodat hun achteruitgang kan worden gestopt. Sinds 1 januari 2016 is een nieuwe Rode Lijst van kracht van zowel zoetwater- als zeevissen. RAVON heeft de analyses voor de aan zoetwater gebonden vissoorten uitgevoerd. De belangrijkste resultaten daarvan laten we hier zien. The Red List status of forty freshwater fish species that regularly reproduce in the Netherlands was re-assessed; for each species both trend and status were considered according to national criteria. The results show that Alosa falax is extinct, Lota lota critically endangered and Salmo trutta and Lampetra planeri endangered. Furthermore, ten species proved to be vulnerable, five susceptible and twenty-one not threatened. Rheophilic species that are dependent on hydromorphologically intact, running waters are relatively more threatened than generalist and limnophilic species. We reconstructed the previous Red List using our current methods. Comparing the data of the two lists, we showed that there are now six species that are less threatened and three species more threatened than in 1997. In general, habitat restoration and the improvement of water quality are having a beneficial effect on Dutch freshwater fish.