De nieuwe Wet natuurbescherming (WNB) is op 15 december 2015 door de Eerste Kamer aangenomen en zal naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treden. De WNB vervangt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet (FFW) en de Boswet. Wat zijn de consequenties van de WNB voor de bescherming van planten?