In de warme winter van 2006-2007 deed Maarten't Hart drie maanden lang onderzoek naar bloeiende planten in de omgeving van zijn huis. In dit artikel een verkorte weergave van het verslag dat hij naar FLORON stuurde.