In veel Nederlandse bermen en graslanden treedt verruiging op en zijn er minder bijzondere planten te zien. Dat blijkt echter niet altijd uit de beschik- bare data. Recent laten veel graslandplanten namelijk juist een positieve trend zien in de verspreiding. Hoe is dat te verklaren?