De schrale bodem in Drenthe maakte de provincie vroeger tot een armoedige plek om te wonen, landbouw was er nauwelijks mogelijk. Maar de schraalhanzen onder de wilde planten, waaronder Rozenkransje en Blauwe knoop, voelden zich er prima thuis. Nu de bodem voedselrijker is geworden komen veel plantensoorten in het gedrang en daarmee ook de insecten die ervan afhankelijk zijn. In de afgelopen twintig jaar zijn diverse herstel- en natuurontwikkelings-projecten uitgevoerd om het tij te keren. Drentse natuurliefhebbers volgen de effecten met inventarisaties van planten en dagvlinders. Ben Hoentjen geeft een impressie van de ontwikkelingen.