Wie op een historische kaart de omgeving van Roosendaal bekijkt, ziet heidevelden met namen als Wouwsche Heide, Ouwervelden, Nederheide en De Heiblokken. De heide is, op enkele natuurgebieden na, verdwenen. Waar ze is verdwenen, herinneren de bermen langs de wegen in het agrarisch gebied nog aan de vroegere vegetatie. Ze vormen een toevluchtsoord voor planten met een voorkeur voor voedselarme zandgrond.

, , , , ,
Planten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

FLORON

P. van der Wiel. (2016). Als zelfs Pijpenstrootje zeldzaam wordt. Planten, 4, 14–15.