De geaderde leemhoed, Agrocybe rivulosa, is in 2003 in Nederland beschreven als een nieuwe soort voor de we- tenschap en hee zich sindsdien snel over ons hele land verspreid. De laatste jaren wordt deze soort ook in de ons direct omringende landen gevonden.