De Italiaanse kamsalamander, Triturus carnifex, lijkt sterk op onze inheemse kamsalamander, Triturus cristatus. De soort is waarschijnlijk al sinds de jaren zeventig aanwezig, maar werd pas in 1999 ontdekt. De Italiaanse kamsalaman- der kan concurreren en hybridiseren met de vrij zeldzame inheemse soort.