Dankzij de uitzending van “Een Vandaag” op 12 juli jl. waarin Staatsbosbeheer, Stichting Bargerveen en RAVON uitleg geven over de zonnebaars die Nederlandse wateren leeg eet, hee Intratuin besloten direct met de verkoop van deze vis te stoppen. In opdracht van de provincie Noord-Brabant zoekt RAVON in samenwerking met de Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen naar methoden om de zonnebaars in geïsoleerde systemen te bestrijden.