De potentieel invasieve Amoergrondel, dikkopelrits en naakthalsgrondel kloppen aan de deur. Van deze soorten wordt de verspreiding, herkenning en risicogebieden beschreven.

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

M. Schiphouwer, & J. van Delft. (2012). Potentieel invasieve vissoorten kloppen aan de deur. Kijk op Exoten, 1(2), 13–14.