De exoten vormen oecologisch bezien een bont gezelschap. Hun aanwezigheid in Nederland is door verschillende factoren – of combinaties daarvan – tot stand gekomen. Vrijwel elke soort heeft zijn eigen verhaal. In dit artikel komt een soort aan bod waarvan de komst vooral wordt toegeschreven aan migratie vanuit het zuiden in noordelijke richting.